Grävning för fiber pågår för fullt på flera platser i Näshulta. Trafikverket har lämnat sina tillstånd så de har börjat runt Hållet nu. Stockholms stift är klara så där kommer de att börja snart. Det är lite spretigt upp mot Hjälmaren när inte alla markavtal är färdiga. De har även börjat på delar vid Spången och Näsbo.

Projekteringen av etapperna som byggs från Alphyddan är inne i slutskedet så fastigheterna Alphyddan/ Haneberg har fått sina markavtal och fastigheterna ner mot Julita får sina rätt snart och därmed är all projektering klar.

Tomtgrävarna jobbar på med besök och planering, de gräver inte för fullt nu när det är snö och tjäle i marken.

Svårgrävd mark har ändrat på planeringen över Barrö. Det kommer att bli mer sjökabel så  nya tillstånd söks. Det medför att södra sidan av Näshultasjöns senareläggs till hösten.