Föreningens anslutningsavtal har ersatts med att du gör en beställning hos Zitius.

Stadgar antagna vid konstituerande årsmöte samt reviderade 2018 finns här.

Protokoll från årsmöten: 201520162017, 2018 extrastämma20182019

Informationsutskick i projektområdet december 2016 finns här.

Informationsutskick i kringområdena januari 2017 finns här.

Bildspel från informationsmötet 13 januari 2016 finns här.

Bildspel från årsmötet 17 juni 2015 finns här.

Bildspel från informationsmötet 6 maj 2015 finns här.

Länkar


Frågor och svar om fiber

http://www.viivilla.se/bygg/11-fragor-fiberkabel/

Om mobilt bredband kontra fiber

http://mobil.dn.se/ekonomi/snabbt-slut-pa-mobilt-surf-nar-operatorerna-snalar/

Om kopparnätets avveckling och 4G

http://hsfiber.se/varfor-fiber/koppartradar-kontra-4g/

Om ADSL och 5G

http://www.kristinehamn.se/sites/default/files/bilder/boende-miljo/bo-bygga/Bredband/filer/fragor_bredband_fiber_kristinehamn.pdf

Om ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/projektstod/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c761.html

Inslag i TV om bredband på landsbygden

http://www.svtplay.se/klipp/bredband-avgor-landsbygdens-framtid
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/enorm-okning-av-datamangden-i-framtiden
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/fiber-at-folket
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/bredbandsbristen-hindrar-foretagande