Här hittar du svar och förklaringar på vanliga frågor om fiber.

Vad är fiber?

FiberkabelFiber är en tråd gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Eftersom informationen överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och okänsligt för störningar. Fiberoptiska kablar är idag den normala tekniken för datatrafik och telefoni över långa avstånd, och det blir allt vanligare att dra fiber hela sträckan ut mot hushåll. Man räknar med att fibernäten som byggs nu kommer att var i bruk lika länge som kopparnätet som byggdes i början av förra seklet.

Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

Ja. Tillgång till fiberbredband ökar värdet, dels på fastigheten, och dels på området man bor i eftersom det ger möjligheter att nå nya tjänster och underlättar för tex företag att finnas på landsbygden. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med åtminstone lika mycket som investeringen. Ofta med mer, då en efteranslutning är dyrare och innebär ett merjobb för en ny fastighetsägare.

Kan man vänta och se om det blir någon fiberutbyggnad?

Det krävs att många är med från början annars faller projektet. Vill någon ansluta sig i efterhand så får det göras till självkostnadspris utan bidrag.

Jag har idag bredband via ADSL som fungerar bra. Kommer inte det duga i framtiden?

Beslutet att släcka kopparnätet är fattat och Telia har påbörjat avvecklingen på många platser. Regeringen har då bestämt att det är marknaden som kommer att erbjuda alternativen. Kunder i områden med ett utbyggt fibernät har att välja mellan fiber- eller mobiltjänster. Övriga är hänvisade till enbart mobilnätet. Här finns dock ingen samordning utan ansvaret ligger på den enskilde att ordna sin anslutning.

När försvinner det fasta telefonnätet?

Datum för nedsläckning i Näshulta är satt till 31/5 2017. Abonnemangen avslutas då och ett uppsägningsbrev kommer att skickas ut några månader innan stängning. Läs mer här.

Varför inte satsa på mobila lösningar istället?

De mobila näten byggs visserligen ut och 4G klarar av mer datatrafik än tidigare generationers mobilnät. Men de mobila näten kan trots det inte bli mer än ett komplement till en fast uppkoppling. Varför? Alla i området delar på mobilnätets kapacitet vilket innebär att den riskerar att inte räcka till eftersom användandet hela tiden ökar och vi belastar mobilnätet med nya kapacitetskrävande tjänster. Således behövs det med tiden enormt många master för att bibehålla en fullgod geografisk täckning. Detta är inte lönsamt på landsbygden. En utförligare förklaring kan du läsa här.

Kommer inte 5G göra att man inte behöver fiber?

5G ligger ännu flera år bort då standarden inte är definierad än. Det verkar bli en blandning av flera olika radiotekniker. 2G, 3G och 4G, i kombination med trådlösa nät med sändare på hustak, gatlyktor, bussar etc. Tack vare att 5G använder en hög frekvens får den per automatik även kort räckvidd och begränsad genomträngningsförmåga. Det mesta tyder därför på att 5G blir en teknik främst för städer och tätorter, där masterna kan byggas mycket tätt. Sannolikt behövs även sändare inomhus. Dessa behöver då matning från en snabb fast uppkoppling för att 5G ska nå sin fulla potential. Ingen fiber, inget snabbt 5G. Läs mer här.

Är det inte bättre att vänta på staten, eller att någon marknadsaktör drar fram fiber?

Ingen har tagit över Televerkets samhällsansvar. Telekommarknaden är avreglerad och dagens aktörer bygger bara ut där det är lönsamt, alltså främst i städer och tätorter där det finns många kunder. Regeringen har insett detta och avsatt, via Länsstyrelsen, medel som vi i landsbygd kan få del av om vi samverkar i byalag.

Är fiber framtidssäkert?

Ja, kapaciteten i fiberkabeln är närmast obegränsad. Nya hastighetsrekord sätts regelbundet och är idag på flera miljoner Mbit/s. Livslängden på fiberkabeln bedöms vara 50 år eller mer, och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny fiber blåses i med tryckluft. Uppstår i framtiden behov att öka kapaciteten i nätet är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas. Läs gärna denna jämförelse mellan fiber och olika bredband för mer information.

Vad kostar det?

Anslutningskostnad inom projektområdet är 21 900:- och innefattar 40m tomtgrävning och inkoppling in i huset. För kringliggande områden fastställs pris och förutsättningar utifrån hur många som anmäler sig.

När kan jag räkna med att få fiber?

Byggnationen kommer att ske etappvis med början under hösten 2017 och fortsätter sedan under 2018. Anslutning och driftsättning sker löpande i takt med att nätet byggs ut.

När behöver jag betala?

Betalning sker mot faktura i efterhand när det är inkopplat och klart. Möjlighet att delbetala anslutningen kommer att finnas via operatören.

Kan jag vara säker på att få fiber om jag går med?

Tyvärr inte. Om grävetappen man bor utefter visar sig bli allt för oekonomisk p.g.a. för få anmälningar finns risk att den inte kan starta. Ambitionen är dock att täcka in så många intresserade som möjligt.

Har jag nytta av fibernätet om jag inte använder Internet?

För att koppla upp dig till fibernätet behövs ingen dator, det går lika bra att använda nätet enbart för TV och/eller telefon. Man får samtidigt stöd för trygghetslarm, hemlarm och annat som nu tillhandahålls över internet. Vi kan även räkna med att det kommer fler tjänster i framtiden som vi ännu inte kan ana oss till.

Vilka tjänsteleverantörer kommer att finnas i nätet?

Nätet är ett så kallat ”öppet nät” vilket betyder att alla tjänsteleverantörer ges plats att erbjuda tjänster i nätet. För närvarande finns ett 30-tal leverantörer i nätet. Skanova som kommer att vara nätägare är reglerat av Post- och telestyrelsen, vilket indirekt medför viss statlig kontroll på prissättningen på tjänsterna i nätet.

Finns det möjlighet att teckna korttidsabonnemang?

Korttidsabonnemang, ibland kallat fritidsabonnemang, kan beställas antingen genom att ringa till den tjänsteleverantör som man önskar att köpa tjänst av eller genom en självaktiveringsportal. Tjänsten fungerar inom fem minuter från det att man har beställt. Prisexempel på korttidsabonnemang för internet: Riksnet 10Mbit 229:-/mån, Bredbandsbolaget 100Mbit 339:-/mån, Riksnet 250Mbit 379:-/mån.

Kan jag ansluta mig utan att skaffa ett abonnemang?

Väljer du att ansluta fastigheten till fibernätet betyder det inte att du behöver köpa några tjänster. Kopplar du bara in fibern betalar du enbart anslutningsavgiften, ingen månadsavgift.

Kan man ansluta sig senare?

Ja, det finns inget som hindrar att man ansluter sig senare. Men, en sen anslutning innebär att man går miste om bidraget. Dessutom har man det faktum att man ska ha fram en maskin för grävning till närmsta kopplingsskåp, fibersvetsarna med sin specialutrustning och kommunikationsoperatören enbart för denna anslutning. Priset för en efteranslutning beräknas bli ca 2-3 ggr dyrare beroende på markförhållanden och avstånd till kopplingsskåp.

Ta gärna del av ytterligare information om fördelarna med fiber nedan:


Grävfrågor m.m.

Gräver ni ned fiberkabeln ända fram till huset?

Ja, 40 m tomtgrävning och inkoppling i huset ingår i priset, och planeras ihop med entreprenören vid ett personligt möte.

Kan man få ROT-avdrag för egen grävning på tomt?

Ja, det är möjligt att göra ROT-avdrag för själva grävarbetet, men däremot inte för maskinhyra eller materialkostnad.

Vilken dimension och typ av rör bör man gräva ner?

För den som vill gräva ner rör på sin tomt i förebyggande arbete rekommenderar vi att använda 50mm gul slang för tomtgrävning för att möta upp inkommande rör utifrån. Kontakta Hans Eriksson så hjälper han till att ta fram det som behövs.

Vilken typ av skyddsrör kan man lägga över det vanliga röret för att skydda bättre mot tryckskada?

Vid särskilda behov, tex då kabeln går under en väg där trycket från fordon riskerar att klämma sönder röret kan man använda en s.k. knäppränna. En kraftig tvådelad välvd plastränna som tål det mesta.