Landsbygden ska ha samma förutsättningar som större samhällen för att man ska kunna bo, driva företag och hänga med i utvecklingen. En viktig förutsättning för det är en utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning.

Laptop i naturen

Våren 2017 stängde Telia ner delar av det fasta telenätet i Eskilstuna. Därmed försvann möjligheten för många Näshultabor att ha ett fast bredband och/eller telefon. Nedmonteringen fortsätter i hela landet och det är bara en tidsfråga innan kopparnätet är helt avvecklat.

De mobila alternativen som då återstår når inte ut på landsbygden i tillräcklig omfattning för att möta det ökade användandet av smarta telefoner och nya tjänster som belastar mobilnätet allt mer. Samtidigt kommer tjänsteutbudet på nätet att fortsätta öka och bli viktigare för varje dag som går.

För att fortsätta hålla vår bygd levande och kunna utföra sådant som vi idag ser som självklart, krävs ett gemensamt engagemang och investeringar. Statsbidrag har i omgångar avsatts till fiberutbyggnad på landsbygden. Vi som fastighetsägare har möjlighet att få del av dessa medel om vi samverkar i byalag.

Geografiskt område

Föreningens upptagningsområde framgår av denna karta där vi mottagit flest intresseanmälningar och beviljats bidrag från Länsstyrelsen. Området omfattar fastigheter (hushåll, fritidshus och företag) i Näshulta med omnejd.

Planering

Projektet delas in i tre etapper.

Etapp 1 (förstudiefas)

 1. Upprätta lista med intresserade fastighetsägare.
 2. Ta fram förslag på dragning av fibernätet.
 3. Upprätta projektplan och kalkyl.

Etapp 2 (etableringsfas)

 1. Bilda en ekonomisk förening.
 2. Söka bidrag från Länsstyrelsen.
 3. Upphandla och teckna avtal med leverantör.
 4. Uppta beställningar från fastighetsägare.
 5. Överlåta bidrag och projekt till leverantören.
 6. Projektera, söka tillstånd och teckna markupplåtelseavtal.

Etapp 3 (byggnationsfas)

 1. Schakta och lägga ner kanalisation.
 2. Blåsa i och svetsa fiber.
 3. Installera och driftsätta.

Byggnationsfasen inleddes hösten 2017 och ambitionen att ha nätet färdigställt tidigt under 2019. Inkoppling och driftsättning sker successivt i takt med att grävetapperna färdigställs.

Kostnader och finansiering

Vi har beviljats bidrag med 60% av kostnaderna via ett projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Anslutningskostnaden blir 21 900:- per fastighet och tomtgrävning ingår i detta. Tillkommande anslutningar, om du exempelvis har fler hus på fastigheten, är 10 950:- och för lägenhet i hus med anslutning 5 000:-. Betalning sker mot faktura i efterhand när det är inkopplat och klart. Det finns även möjlighet att delbetala anslutningskostnaden över 5 år om man så önskar för 393:-/mån.

Som leverantör har vi upphandlat Zitius service delivery. De ingår i Telia-koncernen och kommer att ansvara för byggnationen och därefter driften av nätet. Nätägare blir Skanova, vilket innebär viss statlig kontroll på prissättningen av tjänsterna i nätet

Exempel på månadskostnad med fiber

Genom att samla tjänster för TV, telefon och internet via fiberanslutningen kan mycket pengar sparas på sikt. I exemplet nedan visas en besparing på drygt 4 800 kronor/år med fiber. Det innebär att en investering på 20 000 kronor för en fiberanslutning är återbetald på ca 4 år. Samtidigt finns hela investeringen kvar i fastigheten i form av ett höjt marknadsvärde.

Observera att detta enbart är ett exempel. Räkna gärna på dina egna kostnader.

Kostnader    Idag, utan fiber       År 1, fiber

Internet    409 kr/mån (ADSL 2-10 Mbit)  254 (Tyfon 10 Mbit)

Tv       279 kr/mån (Telia Lagom)   165 (Viasat BasPlus)

Telefoni    165 kr/mån (Telia Bas)    29 (Banhof IP-telefoni)

Summa      10 236 kr/år         5 376 kr/år

Besparing per år 4 860 kr

Källor: Telia, Zmarket, okt 2017

Uppdatering 2019: Nätet är nu driftsatt och klart

Alla fiberinstallationer är nu gjorda och nätet är driftsatt och klart. Uppslutningen har varit enastående. Någonstans mellan 90-95% utav fast boende i området har anslutit sig. Nätet omfattar totalt ca 12 mil och byggnationen tog 18 månader att genomföra, plus några års förberedande arbete med att söka bidrag, upphandling och diverse myndighetskontakter. Läs gärna artikeln i Kuriren den 27 april.

Vi i styrelsen tackar för oss och vi vill passa på att tacka alla Näshultabor som på olika sätt engagerat sig i att få nätet på plats. Tack också till de leverantörer som arbetat med byggnationen – Zitius, PEAB, BMA, och TA Schakt.

Frågor om eventuell efteranslutning och var man kan vända sig om man bor utanför projektområdet besvaras här.


Ta del av ytterligare information nedan: