Nedan finner du kartor över upptagningsområde samt intresseanmälda hushåll, både innanför och utanför området.

Fiberkartan.se har kontinuerligt uppdaterats med intresseanmälda hushåll.
Vita inforutor finns utplacerade med kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdeskontakter i grannskapet.

Fiberkartan

Föreningens upptagningsområde utgörs av det inringade området på kartan nedan där vi mottagit flest intresseanmälningar och beviljats statligt bidrag.

Stödområde

Avgränsningen bygger på hur intresseunderlaget såg ut den 15/2 2016, som var sista kompletteringsdag för att slå fast budget och projektavgränsning hos Länsstyrelsen.

Utvidgning av projektområdet och efteranslutning?

På kartan nedan har vi gjort en sammanställning av intresseanmälningar utanför projektområdet samt av intresset för efteranslutning inom projektområdet.

(Klicka på kartan och kryssa i Områden för att visa projektområdets avgränsning)

Fiberkartan efteranslutningar

Den som är intresserad av en efteranslutning inom projektområdet kan vända sig till Zitius kundtjänst 020-118500 och landsbygd@zitius.se, men då Zitius nyligen avslutat projektet i Näshulta kan det dröja innan de återvänder för en uppsamlingsrunda. Fram tills dess gäller det att vara anmäld på fibertillalla.se.

Till er som bor utanför området så var Zitius till en början öppna för möjligheten att eventuellt göra en utvidgning av projektområdet. När de sedan gick igenom det underlag vi samlat in gjorde de bedömningen att det inte bar sig ekonomiskt p g a långa grävsträckor och inget statsbidrag. Vi tror därför att kommunen och stadsnätet är det bästa återstående alternativet för Näshultas kringområden. Möjligen blir det kommunerna som kommer att få ta ansvar för att ansluta hushåll som inte marknaden finner lönsamhet i att ansluta.

Boende på Katrineholmssidan bör därför skyndsamt intresseanmäla till Utsikt och Katrineholms kommun som har som mål att erbjuda alla invånare i Katrineholm en fiberanslutning.

Eskilstunasidan är vår rekommendation till boende att organisera sig och jobba vidare med den intresseinsamling som vi påbörjat, och sedan kontakta Eskilstuna kommun och Fibra. Näshulta fiber kommer att stötta på de sätt vi kan. Ta kontakt med Michael Bergman om du vill veta mer.