Nu är stamnätet för fiber i Näshulta färdigt sånär som på en vägövergång  vid Hållet som det gått troll i.

Först försökte de att trycka under vägen det gick inte, sedan hammarborrning det gick inte heller. Trafikverket kontaktades för att få tillstånd att flytta platsen för korsande, men det gick inte där heller. Tillstånd söktes då för att gräva över vägen och när det beslutet kom var det fruset i vägbanan.

Zitius  byggledare måste ta beslut om upptining och grävning eftersom det är en större kostnad då det ska grävas 1,5 meter djupt och 3 meter brett. Beslutet tog en månad att fatta. Nu är det klart och planerat datum är 4 April, om inte Trafikverket kommer med nya invändningar.

Arbetet kommer att ta minst tre dygn så det blir avstängning av vägen och det ska kommuniceras med många berörda.

Vi återkommer när det är helt klart när det blir av.

Det här arbetet berör alla som ligger på etapp 1, Hjälmarskogen  till Norrtorp. När grävningen är klar tar det 1-2 veckor tills alla i det området har fiber.

I dag är det ca 35-40 kunder sammanlagt som saknar fungerande fiber, de flesta på etapp 1, men några har djupfrusna tomter där det inte gått att gräva så de får vänta tills det tinar upp.

Dessutom ska det hängas fiber i Energi och Miljös stolpar förbi badplatsen i Svalboviken. Det konstaterades att stolparna var i för dåligt skick att de måste bytas ut av EEM. Då är det trafikverket igen som stoppar arbetet, de får inte gräva och byta stolparna när vägbanan är frusen.

Projekttiden är förlängd till 1 maj av Länsstyrelsen.