Vi kommer då och då i kontakt med personer som väljer att förlita sig på mobilnätets kapacitet och fortsatta utveckling och därför inte anser sig behöva en fiberanslutning. För att kunna dra sådana slutsatser är det viktigt att man grundar det på korrekt fakta och ser till att väga in alla olika aspekter.

Mobila trådlösa enheter

Mobilnätet byggs hela tiden ut, vilket naturligtvis är oerhört viktigt, inte minst på landsbygden. Vi är i allt högre utsträckning uppkopplade hela tiden, mycket tack vare det ökade användandet av smarta telefoner och surfplattor, vilket ställer högra krav på mobilnätet. 85% av Sveriges befolkning använder idag smarttelefoner (Källa: Svenskarna och internet 2017). Det är nu det vanligaste sättet att nå internet på. Dessutom använder vi fler och fler tjänster som kräver allt högre datakapacitet, vilket naturligtvis också ställer höga krav på mobilnätets förmåga att hantera stora datamängder.

Om mobilnätet kontinuerligt byggs ut, då räcker väl det till för alla våra framtida behov, eller?

För att kunna reda ut detta behöver man titta närmre på hur tekniken faktiskt fungerar. Tidigare generationers mobilnät, GSM, hade en förhållandevis lång räckvidd, men en mycket låg kapacitet på mängden data nätet klarade av att hantera. Nästa generation nät, 3G nätet, kunde hantera större datamängder men fick kortare räckvidd. I takt med det ökande användandet av smarta telefoner och surfplattor blev dock 3G nätet snabbt överbelastat. Samma sak håller nu på att hända med 4G nätet på många platser, trots att den teoretiska hastigheten är upp till 100 Mbit/s.

Kapaciteten delas

Den teoretiska kapaciteten är just teoretisk. I praktiken spelar många saker in som gör att kapaciteten blir markant lägre. I mobilnätet delas kapaciteten med alla användarna som finns i området, dvs ju fler användare i samma område desto trögare blir nätet. Om det är tio samtidiga användare på en mobilmast så blir hastigheten en tiondel för var och en. Hastigheten avtar sedan ytterligare med avståndet från masten. För att erhålla den kapacitet som mobiloperatörerna m fl går ut med, behöver man alltså befinna sig riktigt nära en mast utan allt för många samtidiga användare. Andra omständigheter som påverkar är lokala förhållanden så som betongväggar, plåttak, avstånd mellan dator och router m.m.

Mobilt bredband kapacitet

I dagsläget kan både 3G och 4G nätet fungera fullgott på vissa håll, medan förhållandena på andra håll är betydligt sämre. Här är det viktigt att förstå att förutsättningarna när som helst kan komma att ändras. Dels så styr man inte själv över hur mobiloperatörerna väljer att bygga ut mobilnätet. Samtidigt går utvecklingen i samhället mot ett ökat användande. Skolor förser eleverna med egna datorer eller surfplattor som de även använder hemma. Tv-spelskonsoller körs online. Krävande tjänster som YouTube, Spotify och NetFlix fanns inte för allt för länge sedan men blir nu betydligt vanligare.

När allt fler ska dela på det begränsade utrymmet i luften sjunker hastigheten för var och en.

Kommer då inte mobilnätet att utvecklas?

Jo, problemet är bara att för att fortsätta få tillgång till allt högre hastigheter behöver operatörerna använda frekvenser högt upp frekvensbandet. Höga frekvenser ger möjlighet att överföra mer information, men ger samtidigt kortare radiovågor som får sämre räckvidd och har svårare att tränga igenom väggar. Det bygger på fysik och kommer att gälla även i framtiden. Framtida mobilnät behöver därför korta avstånd mellan masterna för att ge god täckning. Med 5G pratar man om ner till 15 meter för full effekt. Således är det mycket som talar för att mobiltäckningen kommer att fortsätta vara bristfällig på landsbygden där det är stora avstånd i förhållande till kundunderlaget.

Och så var det datamängden…

På grund av att kapaciteten delas av användarna har de flesta operatörer olika former av volymbegränsningar i sina abonnemang. När de överskrids minskas antingen hastigheten kraftigt eller så måste man köpa till mer trafikvolym. För den som använder strömmande media, t ex ser på SVT Play eller använder filmtjänster, kan dessa gränser uppnås ganska snabbt. Om vi enbart använder oss av mobilt bredband, och då inte bara för mobiler, utan för hemmets övriga ändamål, går det lätt åt rejäla mängder data.

Att förlita sig på mobilnätet som enda uppkopplingsalternativ innebär med andra ord en viss risk. Åtminstone på landsbygden där mobilnätet inte är så väl utbyggt. Var och en ska naturligtvis själv ta ställning till vilken form av uppkoppling man väljer. Men, säkerställ först att du fattar ditt beslut på rätt fakta och att du har vägt in alla olika aspekter.


Mer information finns under frågor och svar och varför fiber?