Alla fiberinstallationer är nu klara. Den sista installationen gjordes vid Pukfält den 29/4. Nu pågår inmätning av nätet och en nöjdhetsförklaring kommer sedan att skickas ut till markägare. Samtidigt åker Peab runt och lagar och inspekterar i väntan på besiktning av Skanova. Det innefattar skåp och installationer, samt att man kommer att göra stickprov för att kontrollera grävdjupet. Därefter är Peab och Zitius klara med sitt arbete och nätet övergår i Skanovas ägo. Zitius fortsatta roll är att vara kommunikationsoperatör i nätet.

Frågor om efteranslutning och vart man kan vända sig om man bor utanför projektområdet besvaras här. För den som har behov finns fiberslang att hämta vid Hökärr. Kontakta Hans Eriksson i såfall.

Vi i styrelsen vill tacka för oss och passar samtidigt på att tacka alla leverantörer som arbetat med att få nätet på plats – Zitius, Peab,  BMA, och TA Schakt. Byggnationen tog 18 månader att genomföra och total schaktad sträcka är ca 12 mil. Tack också till alla Näshultabor som engagerat sig i fiberarbetet på olika sätt. Uppslutningen har varit fantastisk  – någonstans mellan 90-95% utav fast boende har anslutit till nätet.

Oss veterligen är det rekord i Sverige för ett byanät i den här storleken 🙂

Läs gärna artikeln i Kuriren 27 april.