Varför ska man satsa på fiber? Hur är det med mobilt bredband? Hur vet man att det inte kommer något ännu bättre i framtiden?  En sammanfattning som svarar på frågorna varför man bör ansluta till fibernätet.

Varför byggs fibernät?

Svar: Det gamla kopparbaserade nätet som idag används för bredband, telefoni och i vissa fall TV är föråldrat och kan inte leverera de hastigheter som dagens och framtidens konsumenter kräver.

Laptop vid fönster

Idag konsumerar vi digitala media och underhållning i mycket högre utsträckning än för bara några år sedan – som musik, tv, videoklipp och olika filmtjänster. Vi använder sociala nätverk i allt större omfattning, vi gör bankärenden, deklarerar och sköter myndighetskontakter på nätet.
Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster som förutsätter hög kapacitet kommer hela tiden att utvecklas. Därför kommer inte det befintliga nätets kapacitet att räcka till i framtiden.

Några fördelar med fiber
  • Lägre kostnader för telefoni, TV och internet.
  • Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD, videobutik över nätet, SVT Play direkt i TV:n och liknande.
  • Stöd för framtida tjänster, såsom hemsjukvård, trygghetslarm, hemlarm och annat som kommer att tillhandahållas över nätet.
  • Signalen färdas med ljusets hastighet och är oberoende av antalet användare, avstånd och andra faktorer.
  • Åsksäkert, eftersom fiberoptiken inte är strömledande. Även driftsäkert på andra sätt, då kabeln läggs i marken.
Varför lägga en massa pengar på en fiberanslutning?

Svar: En fiberanslutning är förvisso inte gratis. Men genom att samla telefon, internetuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör, sparar man åtskilliga kronor varje år. Det innebär en kostnadsbesparing som med tiden kommer att återbetala investeringen. Samtidigt får fastigheter med fiberanslutning ett högre attraktionsvärde på fastighetsmarknaden vid en framtida försäljning.

Kommer inte mobilnätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Svar: Mobilt bredband fungerar bra i städer, men på landsbygden där vi har stora avstånd och glest mellan masterna riskerar kapaciteten att inte hänga med hushållens behov, där allt fler skaffar smarta telefoner och surfplattor som belastar nätet. Mobila bredband kostar även per förbrukad datamängd vilket kan bli dyrt i längden. Av dessa skäl är en fiberanslutning till fastigheten en klok investering på landsbygden där utbyggnaden av mobilnätet är mer oviss.

En utförligare förklaring till detta finns att läsa här:

Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?

Svar: Fiberoptik bygger på ljus och kapaciteten i fiberkablarna är långt större än dagens behov. Idag är det vanligt med fiberabonnemang på 10, 100 eller 1000 Mbit/sek, men i praktiken har fiberkabeln en nära nog obegränsad kapacitet. Allt eftersom utvecklingen går framåt och kapacitetskraven stiger så kan man öka hastigheten i nätet. Det som då behöver bytas är elektroniken som finns i kopplingspunkter ovan mark. Detta gör fiberoptik till en framtidssäker och hållbar teknik.

Fiberoptik
 

Du som ändå tvekar…


Du som tycker att din uppkoppling är tillräcklig bra idag

Idag kanske uppkopplingskapaciteten i din fastighet är tillräcklig för dina behov. Men dina behov kan komma att ändras. Den snabba tekniska utvecklingen, samt utvecklingen av nya tjänster, kommer hela tiden att kräva allt högre kapacitet och då kommer snart dagens uppkopplingsmöjligheter inte att vara tillräckliga. Man bör reflektera över hur snabb utvecklingen har varit de senaste åren. Sannolikt kommer den snabba utvecklingen att fortsätta.  Därför är det inte behovet i dag man i första hand ska titta på, utan behovet i morgon.

Du som inte använder internet i någon större utsträckning eller inte är i behov av ett stort kanalutbud på TV i HD kvalitet

Alla nyttjar idag inte de tekniska möjligheter som finns och kommer kanske inte heller att göra det. Men den dag huset ska säljas eller kanske tas över av barn eller barnbarn, kommer det att vara mycket betydelsefullt att fastigheten är ansluten till fibernätet. Det blir stora kostnader för den nya ägaren att ansluta sig till fibernätet efter att nätet är färdigbyggt, eftersom man då går miste om de statliga bidragen och det blir väsentligt dyrare att dra fram fiber till en enskild fastighet. Således blir fastigheter med fiberanslutning mer attraktiva och lättsålda på fastighetsmarknaden än de utan anslutning.

Du som äger ett fritidshus

Du kanske tycker att en anslutning till fibernätet är onödiga kostnader att lägga på ett hus du endast använder delar av året? Tänk då på att den dag fastigheten ska säljas, kommer det att vara betydelsefullt att fastigheten är fiberansluten. Morgondagens fastighetsköpare kommer att ställa högre krav på fullgod fast uppkoppling, således blir dessa hus mer lättsålda. Fördelar med fiber för fritidshus, vilket ju även gäller åretruntbostäder, är att funktioner som t ex inbrottslarm smidigt kan styras via bredbandsuppkoppling så som fiber.


Ytterligare information om fiber finns under frågor och svar.